Beställning av specialsjökort från Hydrographica

Vi bekräftar normalt din beställning med ett personligt e-postmeddelande inom två arbetsdagar, får du inte något sådant, kontakta oss igen. Om du av någon anledning inte kan beställa via beställningsformuläret går det lika bra att skicka ett vanligt mail till order(BYTUT)hydrographica.se  (Ersätt "BYTUT" med "@" i ditt e-postprogram.)


Beställare och licensinnehavare (leverans och faktureringsadress):

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr.:

Postadress:

Telefon:

E-post:

Licensnr.:

(Fylls i av tidigare licensinnehavare, i samband med beställning av BSB-kort.)

Transans-användare (gäller enbart BSB-kort, som specialanpassas)

Faktureringsadress, om annan än ovan:

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr.:

Postadress:


Markera nedan vilka sjökort du vill ha.
Mässpriser gäller fram till och med 18 mars 2018, frakt tillkommer.

Sörmlandsskärgården | Sankt Annas skärgård | Gryts skärgård | Blekinge
 Västkusten | Vättern och Vänern
| Gävle | Piteå

Böcker - Genvägsboken, med flera

Klickar du i "Uppdatering" innebär det att du beställer rättade BSB-filer för dina tidigare bsb-paket vilket
kostar 100 kr, samt komplettering med nya kort i paketet -  80 kr för varje tillkommande nytt kort.
Besked om din exakta kostnad kan du få via order(BYTUT)hydrographica.se 
(Ersätt "BYTUT" med
"@" i ditt e-postprogram.)

Information om uppdateringar och hur dina beställda produkter levereras hittar du här.
 

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Översiktskort (1:100 000)

     

Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

HG 11 Översiktskort Mälaren - vikt till A4

220 kr inkl porto

200 kr

 

HG 11 Översiktskort Mälaren - ovikt A1

260 kr inkl porto      

HG 61 Översiktskort Stockholms skärgård - vikt till A4

220 kr inkl porto

200 kr

100 kr

HG 61 Översiktskort Stockholms skärgård - ovikt A1

260 kr inkl porto      

HG 62 Översiktskort Ostkusten - vikt till A4

220 kr inkl porto      

HG 62 Översiktskort Ostkusten - ovikt A1

260 kr inkl porto      

Specialsjökort (1:10 000)

     

Stockholms skärgård:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Stockholms norra skärgård CJ (10st)

1250 kr

800 kr (paketpris)

Stockholms mellersta skärgård, inre delen DJ (11st)

1375 kr

880 kr (paketpris)

Stockholms mellersta skärgård, yttre delen EK (9st)

1125 kr

720 kr (paketpris)


Stockholms norra skärgård:

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

611-01 Håkanskär - Vattungarna

 

125 kr

135 kr

611-02 Söderarm

 

125 kr

135 kr

611-03 Söderarms västra skärgård

 

125 kr

135 kr

611-04 Rammskär

 

125 kr

135 kr

611-05 Arholma norra

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

611-06 Arholma södra

 

125 kr

135 kr 

613-01 Rödlöga

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

613-02 Norrpada

 

125 kr

135 kr 

613-03 Rödlöga - Storskär

 

125 kr

135 kr

613-04 Röder

 

125 kr

135 kr  


Stockholms mellersta skärgård, inre delen:

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

612-01 Själbottna

 

125 kr

135 kr 

612-02 Östra Lagnö

 

125 kr

135 kr  

612-03 Husarö

 

125 kr

135 kr  

612-04 Finnhamn

 

125  kr

135 kr 

612-05 Träskö Storö

 

125 kr

135 kr 

615-01 Östra Möjaskärgården

 

125 kr

135 kr

615-02 Bockö - Storö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

615-03 Brändö - Ramsmorön

 

125 kr

135 kr 

615-04 Norra Stavsudda

 

125 kr

135 kr  

615-05 Södra Stavsudda

 

125 kr

135 kr 

615-06 Lådna

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018


Stockholms mellersta skärgård, yttre delen:

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

613-05 Ängskär - In-Fredel

 

125 kr

135 kr 

613-061 / -062 Lökharan / Skarv

 

125 kr

135 kr 

613-07 Lygna

 

125 kr

135 kr 

613-08 Ut-Fredel

 

125 kr

135 kr 

613-09 Kallskär

 

125 kr

135 kr   

613-10 Svenska Högarna

 

125 kr

135 kr

613-11 Stora Nassa

 

125 kr

135 kr 

613-12 Gillöga

 

125 kr

135 kr 

613-13 / -14 Björkskär / Lilla Nassa

 

125 kr

135 kr   


Stockholms södra skärgård:

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Specialbåtsportkort Stockholms södra skärgård

Nyhet 2018

625 kr + porto 90 kr

  Säljs ej i BSB-format

De tidigare lösa A2-korten som omfattas av det nya specialbåtsportkortet över Stockholms södra skärgård finns kvar i vårt lager, men kommer inte att hållas rättade eller tryckas i ny utgåvor. Önskar du ändå köpa något av dessa kort, t.ex. för prydnadsändamål, kontakta oss.

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Sörmlandsskärgården:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

617-01 Sörmlandsskärgården HB
 (16 sidigt specialbåtsportkort i A3-format)

 

480 kr + porto 72 kr

480 kr  BSB-kort uppdaterat 2018


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

S:t Annas skärgård:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Samtliga utgivna kort (23st)  S:t Anna och Gryts skärgårdar

2600 kr (paketpris)

     

Samtliga utgivna kort (9st)  S:t Anna skärgård JL

1125 kr

720 kr (paketpris)


Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

622-01 Kopparholmarna

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-02 Aspöja

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-03 Marön

 

125 kr

135 kr 

622-04 Horvelsö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-05 Risö - Kallsö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-06 Hafjärden

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018 

622-07 Stora Tallskär

 

125 kr

135 kr 

622-08 Missjö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-09 Vänsö - Tyrislöt

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Gryts skärgård:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Samtliga utgivna kort (14st)  Gryts skärgård KG

1750 kr

1120 kr (paketpris)


Kort nr.:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

622-10 Södra Finnö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-11 Väggö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-12 Gräsmarö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-13 Harstena

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-14 Birkskär

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-15 / - 16 Orren / Snäckevarp

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-17 Bondekrok

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-18 Kråkmarö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-19 / -20 Grönsö / Gråbådarna

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-21 Fyrudden

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-22 Fångö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-23 Laxvarp

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-24 Häradskär

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

622-25 Hummelviksfjärden

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Blekinge:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Samtliga utgivna kort (4 st) i Blekinge skärgård NG

500 kr

320 kr (paketpris)

822-01 Tärnö

 

125 kr

135 kr   BSB-kort uppdaterat 2018

822-02 Matvik

 

125 kr

135 kr   BSB-kort uppdaterat 2018

822-03 Spjutsö

 

125 kr

135 kr   

822-04 Tjärö - Järnavik

 

125 kr

135 kr    BSB-kort uppdaterat 2018


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Västkusten:  

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

 


Hallands Väderö:

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

923-01 Hallands Väderö

125 kr

80 kr 


Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Västkusten, norra delen RF (4 st)

500 kr

320 kr (paketpris)

935-01 Koster NV

 

125 kr

135 kr BSB-kort uppdaterat 2018

935-02 Koster NO

 

125 kr

135 kr BSB-kort uppdaterat 2018

935-03 Koster SV

 

125 kr

135 kr 

935-04 Koster SO

 

125 kr

135 kr 


Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Västkusten, södra delen SE (5 st)

625 kr

400 kr (paketpris)

932-01 Härmanö

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

932-02 Vallerö - Saltö

 

125 kr

135 kr 

932-03 Käringön - Måseskär

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

932-04 Kråksundsgap

 

125 kr

135 kr  BSB-kort uppdaterat 2018

932-05 Mollösund

 

125 kr

135 kr   BSB-kort uppdaterat 2018


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Norra Vättern:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

121-01 / -02 Norra Vätterns skärgård VE
(Skala 1:15 000, skickas i vikt A4-format)

275 kr

250 kr  BSB-kort uppdaterat 2018


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Vänern:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

132-01 Värmlandsskärgården WD
 (12 sidigt båtsportkort i A3-format)

 

390 kr + porto 72 kr

320 kr 


Ekens skärgård XE (4st)

  Antal:  

320 kr

133-01 Läckö

 

125 kr

135 kr 

133-02 Billingsön

 

125 kr

135 kr

133-03 Naven

 

125 kr

135 kr

133-10 Brommö

 

125 kr

135 kr


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Glan:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

 

 

Glan
(Skala 1:25 000, skickas i vikt A4-format)

175 kr

  Säljs ej i BSB-format

PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Gävle:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

Uppdatering

Båtsportkort över delar av Gästrikekusten

  Slutsålt

240 kr 


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

Piteå:  

Antal:

Pris:
(inkl. 6% moms)

 

Pris:
(inkl. 25% moms)

415-01 Piteå

 

200 kr

160 kr


Böcker

Antal:      

Hydrographicas Genvägar i Stockholms skärgård

350 kr + porto

Portokostnaden för böcker beräknas manuellt då vi mottar beställningen och tillkommer på totalsumman nedan.

Med floran i båten

 

50 kr + porto

Sven Barthel på Sillö

 

50 kr + porto

Från 10 år med Vindfält

 

50 kr + porto


BSB-leverans:  

 
Jag vill ha mina ovan beställda sjökort levererade på en CD och får då betala 75 kr i expedieringsavgift för detta. Faktura levereras tillsammans med CD:n.

75 kr

     
Jag laddar själv ner de beställda paketen (OBS! Endast hela paket går att ladda ner!) och vill ha registreringsnyckel och faktura skickad till min e-postadress.
(När du laddat ner dina paket avslutar du din beställning genom att klicka på "Skicka" längst ner på denna sida.)
Ladda ner sjökortspaket här (öppnas i nytt fönster).

0 kr


PAPPERSKORT

DIGITALA BSB-KORT

kr

kr   

Totalt inkl. porto:

kr

kr   


Beställer du utanför Sverige? Då bekräftar vi din beställning och bifogar en faktura, och skickar dina varor så snart vi fått in pengarna på vårt konto.


  • Tidigare licensinnehavare som kompletterar sitt innehav till ett eller flera av de nya "paketen" betalar bara 80 kr per tillkommande kort. Innehåller paketet rättade kort tillkommer 100 kr oavsett hur många kort som rättats.

  • Hydrographica har uppgifterna om ditt innehav, och ser till att du får rätt uppgradering om du bara har licens på en del av korten. Rättelserna levereras i form av helt nya uppdaterade kort på CD eller via e-post om du valt det.


Papperskorten levereras förpackade ovikta i papprör (undantaget sjk HG 61 Översiktskort Stockholms skärgård, vikt till A4  och 121-01 / -02 Norra Vättern), tillsammans med fakturan. Digitala BSB-kort på CD levereras i separat försändelse i papp, tillsammans med faktura. Har både papperskort och digitala BSB-kort beställts faktureras de gemensamt och fakturan levereras tillsammans med papperskorten.
Har enbart digitala BSB-kort levererats via e-post eller via nedladdning från hemsidan skickas fakturan som en PDF-fil med e-post.

Eftersom de digitala kartfilerna märks med användarens namn och licensnummer är det viktigt att korrekta användaruppgifter lämnas. Om korten t.ex. skall ges bort i gåva och användas av annan än beställaren ber vi Dig därför att fylla i användarens personuppgifter (namn, adress, e-post, tel.) i den stora textrutan nederst på denna sida. 
 

Som registrerad licensinnehavare av Hydrographicas BSB-kort erbjuds du varje vår att uppdatera dina digitala sjökort och erbjuds också att samtidigt beställa nyutgivna kort.
Erbjudandena skickas ut via e-post, det är därför viktigt att du uppger din e-postadress och ser till att hålla oss underrättade vid byte av adress. Vi kommer enbart att använda din e-postadress för den årliga informationen, och kommer inte att lämna den vidare.


Nedan kan du lämna meddelande och synpunkter till Hydrographica, 
t.ex. om korten skall levereras till någon annan adress än beställarens.

Senast uppdaterad 2018-03-05


 

Š Hydrographica
Oskarsvägen 29
172 76 Sundbyberg

 Saknar du menyn till vänster
så klicka nedan
www.hydrographica.se