Elektroniska sjökort - rasterkort och vektorkort

                                                                                   

Sedan våren 2006 finns Hydrographicas sjökortsdata tillgängliga för användning i navigator/plotter av de största fabrikaten. Numera blir även andra plattformar som surfplattor, smarta telefoner och laptops allt vanligare navigationsplattformar. Vi har idag avtal med Garmin, Navionics, C-map  och Eniro Sverige AB om att de får använda våra data i sina sjökortsprodukter.

Vektorkort
De navigatorer som används idag använder till övervägande del elektroniska sjökort i vektorformat.
Till skillnad från rasterkorten skiljer sig vektorkorten alltid betydligt i utseende jämfört med papperskorten, oavsett om det är Sjöfartsverket eller Hydrographica har utfört sjömätningarna och levererar data till distributörerna. Varje distributör lägger sin egen design och kartografi på datat till vektorkorten och det är inget Hydrographica eller Sjöfartsverket kan styra över. Vi säljer inte heller själva vektorkorten utan de införskaffas från återförsäljare av respektive tillverkares produkter, se länkar nedan.
Beroende på vår egen produktionsplanering och tillverkarnas tidpunkter för uppdatering av sina kartpaket ska man räkna med att vektorkorten ligger efter vår egen utgivning med upp till ett år.

Rasterkort
Tidigare har endast ett fåtal navigatorer kunnat utnyttja rasterkort, men nu börjar fler modeller att erbjuda den möjligheten. Ett rasterkort ser alltid likadant ut som originalet/papperssjökortet. De går inte att redigera och anpassa på samma sätt som vektorkorten ger möjlighet till, men det gör också att inga oavsiktliga inställningar gör att information "försvinner", och kartografin och designen är anpassad för att all information skall vara tydlig och läsbar.
 

Länkar till distributörer av elektroniska sjökort:

Garmin Navionics C-map


Navigationsråd

Hydrographicas data har en positionsnoggrannhet som normalt ska vara fem meter eller bättre, vilket är betydligt bättre än andra sjökort. Med en vanlig GPS kan du räkna med att få 5 - 15 meters noggrannhet. Det betyder att en felaktig position i Hydrographicas kort för det mesta beror på GPS-en. Med en differentiell GPS blir det tvärt om, GPS-en är oftast bättre än sjökortet. Slutsatsen blir att vad du än använder för utrustning kommer du att få ett fel, och du måste alltid vara uppmärksam på detta och inte lita blint på tekniken. Ett sjökort kan aldrig vara helt felfritt, och Hydrographicas kort utgör inga undantag från den regeln. Du måste vara beredd på att upptäcka felaktigheter och ofullständigheter även i de elektroniska sjökorten, och navigera med försiktighet särskilt innanför 3- och 2-meterskurvorna. Tänk också på att tekniken sällan själv talar om när något är fel. På datorns skärm kan allt se alldeles korrekt ut, men utanför båten är verkligheten en annan, och det är verkligheten som gäller i alla lägen...

Använd tekniken med omdöme och ha alltid aktuella papperskort till hands. Även de säkraste digitala system kraschar, men öga och hjärna fungerar nästan alltid.

 

Senast uppdaterad 2019-02-20