Produkter

Utgivningsplan | Grafisk översikt | Rättelser | Teckenförklaring
Insjökort

Hydrographica framställer mycket detaljerade specialsjökort för båtsporten över svenska skärgårdar. Sjökorten görs i skala 1:10 000, och är fullständigt nyritade och framställda genom bearbetning av aktuella flygbilder kompletterat med omfattande mätningar i fält. Förutom specialsjökorten har vi tagit fram flera översiktskort i skalan 1:100 000 - perfekta som planerings- och medföljningskort vid elektronisk navigation.

På sidan med vår utgivningsplan listas de kort som utgivits och vilka som planeras framöver. På den grafiska översikten ser du också tydligt vilka skärgårdar som finns utgivna. Klicka på det kort du vill titta lite närmare på så får du upp en bild av hur det ser ut. Vi planerar att ge ut 4 - 6 nya kort per år och söker hela tiden nya mätningstillstånd från Försvarsmakten.

På uppdrag av båtklubbar och andra organisationer har vi sedan mitten av 1980-talet tagit fram ett antal sjökort över insjöar och vattendrag. De flesta av dessa sjökort säljs direkt via båtklubbar eller andra försäljningsställen och inte av Hydrographica. En översikt med de insjökort vi känner till hittar du här.

Papperskort och elektroniska kort

Sjökorten trycks dels på papper, men ges även ut i digitalt format för navigering på PC eller Mac. Dessutom har vi sedan våren 2006 avtal med ett antal producenter som får nyttja våra data i sina elektroniska sjökort, vilket möjliggör användning på navigatorer med GPS-mottagare anpassade för deras dataformat.
Mer om de elektroniska korten...

Symboler och beteckningar i korten följer i stort sett gängse standard (Kort 1), men vissa avvikelser finns. Vi har gjort en teckenförklaring där de flesta objekt i korten finns beskrivna och definierade. För att till fullo kunna utnyttja korten rekommenderas du också att läsa om våra karteringsprinciper.

Trots att vi använt nytagna flygbilder och gjort en omfattande fältmätning kan vissa justeringar av korten komma att krävas. Ny information och rättelser läggs kontinuerligt in under Rättelser.

Vill du automatiskt ha information om när nya kort eller rättelser till utgivna kort finns, skicka din e-postadress till oss, så lägger vi in den i vår e-postlista.

Papperskorten
Sjökorten har skala 1:10 000, de flesta i format A2 (42,0 x 59,4 cm) och är tryckta på Polyart, en miljövänlig plast med papperskänsla. De är helt vattentåliga och oljebeständiga, lätta att torka av och de kan vikas tusentals gånger utan att gå sönder. Du kan utan problem skriva med mjuk blyerts och sudda, men hårda stift kan lämna repor. Använd inte den mjuka typen av suddgummi utan den hårdare i vinylplast, som är snällare mot tryckfärgen. Det största hotet mot dina syntetiska sjökort är UV-strålning, som gör materialet sprött. Låt det därför inte ligga framlagt i solljus när du lämnar båten.
Vi har i några områden producerat specialsjökorten i båtsportkortformat (A3).

Digitala kort
Samtliga kort ges också ut i digitalt BSB-format för navigering med GPS- och datorstöd. BSB är ett rasterformat för digitala sjökort som utvecklats till ett standardformat som kan läsas av de flesta moderna navigationsprogram, t.ex. Fugawi, SeaClear, OziExplorer, MaxSea, TransasPro, Adveto m.fl. De digitala BSB-korten skiljer sig obetydligt från papperskorten, de detaljförstoringar som finns i några kort är ej kalibrerade och därmed ej navigerbara, eftersom en "falsk" noggrannhet då skulle erhållas. Infällningar har däremot lagts på sin rätta position vilket medför att några kort får en oregelbunden form. I övrigt är BSB-kort och papperskort identiska. BSB-korten distribueras på CD-ROM eller laddas ner direkt från hemsidan. Du kan läsa mer om BSB-korten här.

Senast uppdaterad 2017-02-27