Rättelser och uppdateringar

Inga kartor är helt felfria och ny information i form av sopmajor, bryggor etc kan tillkomma eller försvinna. Trots att vi använder nytagna flygbilder och utför omfattande fältmätningsarbeten kan inte allt vara helt korrekt i korten. Här presenteras fortlöpande uppdateringar och rättelser till utgivna kort. Införda rättelser i papperskorten redovisas med positionsangivelse, ett litet utsnitt ur det rättade kortet samt i text. Om du upptäcker några felaktigheter i våra specialkort tar vi tacksamt emot uppgifter om detta till: info(BYTUT)hydrographica.se (Byt ut texten "(BYTUT)" mot "@" i adressen ovan, vi gör detta för att undvika spam från mail-robotar.)

Vill du ha information om när rättelser eller nya utgåvor finns, skicka din e-postadress till oss (du kan registrera den här), så lägger vi in den i vår e-postlista.

Nedan redovisas inrapporterade och kontrollerade rättelser i årsvisa sammanställningar i form av Pdf-dokument. I text beskrivs vad som skall rättas och det illustreras också i små utsnitt ur  de berörda sjökorten.

Rättelserna finns även redovisade kortvis.

Rättelser som berör "Hydrographicas genvägar i Stockholms skärgård" hittar du här.

Fågelskyddsområden Sankt Anna och Gryt
2013 gjordes en rad förändringar av fågelskyddsområden i Östergötlands län, vilket berör majoriteten av våra sjökort i Sankt Anna och Gryts skärgårdar. Alla förändringar är införda i de digitala BSB-filerna för 2013, och de kommer att föras in i de tryckta korten då de revideras.
I denna lista kan du se vilka förändringar som skett i våra sjökort i området, och i denna översiktliga karta visas hur de fördelar sig på korten.

I denna kartbilaga från Länsstyrelsen i Östergötlands län finns samtliga områden redovisade.
 

Rättelser samlade årsvis

Rättelser 2020
Rättelser 2019
Rättelser 2018
Rättelser 2017
Rättelser 2016
Rättelser 2015
Rättelser 2014
Rättelser 2013
Rättelser 2012
Rättelser 2011
Rättelser 2010
Rättelser 2009
Rättelser 2008
Rättelser 2007
Rättelser 2006
Rättelser 2005
Rättelser 2004
Rättelser 2003
Rättelser 2002

Senast uppdaterad 2021-01-01