Rättelser "Genvägsboken"
andra upplagan

2017 gavs andra upplagan av "Hydrographicas Genvägar i Stockholms skärgård" ut. I denna upplaga har samtliga tidigare kartor uppdaterats och omarbetats, och ytterligare 22 genvägar har lagts till.

Vill du ha information om när rättelser eller nya utgåvor finns så kan du anmäla din e-postadress till oss här..

Nedan redovisas rättelser som rör den andra upplagan.

 

 

Genväg nr 30 - Trutsundet, sidan 64:

Senaste rättelse:

Pos 59°32',471 18°49',574, Trutsundet
3-metersområden med djupangivelser införs enligt bild.
 

Bildlänk (pdf)

Genväg nr 44 - Lådnafladens sydöstra inlopp, sidan 81:

Senaste rättelse:

Pos 59°24',893; 18°44',732, Horsslangskobben
Ett litet stenblock med minsta djup 1,9 meter ligger mycket nära befintlig enslinje. Enslinjen skall närmast betraktas som en frilinje, som man ej skall passera väster om, förrän man är väl förbi stenblocket.
2-metersområden införs, djupkurvor justeras. Djupsiffra 1,9 meter införs.
 

Bildlänk (pdf)

Genväg nr 58 - Sorgströmmen,
sidan 101:

Senaste rättelse:

Pos 59°19',182; 18°51',636, Sorgströmmen
Luftledning för telekabel har tagits bort. Tidigare höjdbegränsning på 9 meter tas bort. Kraftledning med max passerhöjd 11 meter kvarstår.
 

Bildlänk (pdf)

Genväg nr 80 - Trätholmssundet,
sidan 129:

Senaste rättelse:

Pos 59°06',697; 18°25',264, Oxkobben
Flytta röd prick ca 30 m SSV till:
59°06',696; 18°25',231
Flytta grön prick ca 40 m SSO till:
59°06',691; 18°25',296

(Sjöfartsverkets Ufs-notis nr 12779)
 

Bildlänk (pdf)

 


Första upplagan

2011 gavs den första upplagan av "Hydrographicas Genvägar i Stockholms skärgård" ut, och nedan redovisas den rättelse som rör denna upplaga. Vi kommer inte att fortsätta lägga ut rättelser som berör den första upplaga, utan hänvisar till den andra upplagan.

Vill du ha information om när rättelser eller nya utgåvor finns så kan du anmäla din e-postadress till oss här..
 

Genväg nr 11, sidan 36:

Senaste rättelse:

Passagen norr om Fårholmen håller ett djup om knappa 2 meter. Man bör hålla mot Brändholmen för att gå i den djupaste delen av passagen, en undervattenssten finns mot stranden på Fårholmen.

Bildlänk (pdf)

 

  Senast uppdaterad 2019-04-17