Rättelser redovisade kortvis

Nedan redovisas rättelser i årsvisa sammanställningar i form av Pdf-dokument. I text beskrivs vad som skall rättas och det illustreras också i små utsnitt ur  de berörda sjökorten.

Vill du ha information om när rättelser eller nya utgåvor finns, skicka din e-postadress till oss, så lägger vi in den i vår e-postlista.
 

Utgivna kort:

Senaste rättelse:

Norra Vättern:  

121-01 Norra Vättern

2018

121-02 Lilla Röknen

2017

   
Vänern:  

132-01 Värmlandsskärgården

2019

133-01 Läckö

2019

133-02 Billingsön

2019

133-03 Naven

Saknar rättelser

133-10 Brommö

2019

   
Gästrikekusten:  

533-02 Axmar

2019

534-01 Iggön

2017

534-07 Utvalnäs

2015

   
Stockholms skärgård:  

611-01 Håkanskär - Vattungarna

2019

611-02 Söderarm

2016

611-03 Söderarms västra skärgård

2016

611-04 Rammskär

Saknar rättelser

611-05 Arholma norra

2018

611-06 Arholma södra

2017

612-01 Själbottna

2019

612-02 Östra Lagnö

2019

612-03 Husarö

2019

612-04 Finnhamn

2019

612-05 Träskö - Storö

2019

613-01 Rödlöga

2018

613-02 Norrpada

2010

613-03 Rödlöga Storskär

Saknar rättelser

613-04 Röder

2016

613-061 Lökharan

Saknar rättelser

613-062 Skarv

Saknar rättelser

613-07 Lygna

Saknar rättelser

613-05 Ängskär - In-Fredel

2011

613-08 Ut-Fredel

2011

613-09 Kallskär

2016

613-10 Svenska Högarna

2018

613-11 Stora Nassa

2017

613-12 Gillöga

2017

613-13 Lilla Nassa

2016

613-14 Björkskär

2016

615-01 Östra Möjaskärgården

2019

615-02 Bockö - Storö

2018

615-03 Brändö - Ramsmorön

2019

615-04 Norra Stavsudda

2016

615-05 Södra Stavsudda

2019

615-06 Lådna

2019

615-12 Munkö

2018

615-13 Runmarö Vidskären

2017

615-14 Rågskär

2016

615-15 Bullerö

2016

616-00 Stockholms södra skärgård

2019

616-01 Hamnskär - Ormskär

2018

616-02 Långviksskär - Hallskär

2018

616-03 Biskopsö - Finnskär

2016

616-04 Huvudskär

Saknar rättelser

616-05 Gillinge

2016

616-06 Villinge

2016

616-07 Norsten

Saknar rättelser

616-08 Norra Fjärdlång

Saknar rättelser

616-09 Södra Fjärdlång

2016

616-10 Jungfruskär

Saknar rättelser

616-11 Skeppskobben

Saknar rättelser

   
Sörmlands skärgård:  

617-01 Sörmlandsskärgården

2019

   
S:t Anna skärgård:  

622-01 Kopparholmarna

2018

622-02 Aspöja

2019

622-03 Marön

2009

622-04 Horvelsö

2018

622-05 Risö - Kallsö

2019

622-06 Hafjärden

2018

622-07 Stora Tallskär

2014

622-08 Missjö

2018

622-09 Vänsö - Tyrislöt

2018

   
Gryts skärgård:  

622-10 Södra Finnö

2018

622-11 Väggö

Saknar rättelser

622-12 Gräsmarö

2018

622-13 Harstena

2018

622-14 Birkskär

2018

622-15 Orren

2018

622-16 Snäckevarp

Saknar rättelser

622-17 Bondekrok

2018

622-18 Kråkmarö

2018

622-19/20 Grönsö - Gråbådarna

2018

622-21 Fyrudden

2018

622-22 Fångö

2018

622-23 Laxvarp

2018

622-24 Häradskär

2018

622-25 Hummelviksfjärden

Saknar rättelser

   
Blekinge:  

822-01 Tärnö

2018

822-02 Matvik

2018

822-03 Spjutsö

2015

822-04 Tjärö - Järnavik

2018

   
Västkusten:  

923-01 Hallands Väderö

2013

932-01 Härmanö

2019

932-02 Vallerö - Saltö

2019

932-03 Käringön - Måseskär

2019

932-04 Kråksundsgap

2019

932-05 Mollösund

2019

935-01 Koster NV

2019

935-02 Koster NO

2019

935-03 Koster SV

2019

935-04 Koster SO

2016

 

  Senast uppdaterad 2019-04-11