Rättelser redovisade kortvis

Nedan redovisas rättelser i årsvisa sammanställningar i form av Pdf-dokument. I text beskrivs vad som skall rättas och det illustreras också i små utsnitt ur  de berörda sjökorten.

Vill du ha information om när rättelser eller nya utgåvor finns, skicka din e-postadress till oss, så lägger vi in den i vår e-postlista.
 

Utgivna kort:

Senaste rättelse:

Norra Vättern:  

121-01 Norra Vättern

2016

121-02 Lilla Röknen

2017

   
Vänern:  

132-01 Värmlandsskärgården

2016

133-01 Läckö

2014

   
Gästrikekusten:  

533-02 Axmar

2016

534-01 Iggön

2017

534-07 Utvalnäs

2015

   
Stockholms skärgård:  

61 Stockholms skärgård - översiktskort

Saknar rättelser

611-01 Håkanskär - Vattungarna

2014

611-02 Söderarm

2016

611-03 Söderarms västra skärgård

2016

611-04 Rammskär

Saknar rättelser

611-05 Arholma norra

Saknar rättelser

611-06 Arholma södra

2017

612-01 Själbottna

2016

612-02 Östra Lagnö

2016

612-03 Husarö

2017

612-04 Finnhamn

2017

612-05 Träskö - Storö

2016

613-01 Rödlöga

2017

613-02 Norrpada

2010

613-03 Rödlöga Storskär

Saknar rättelser

613-04 Röder

2016

613-05 Ängskär - In-Fredel

2011

613-08 Ut-Fredel

2011

613-09 Kallskär

2016

613-10 Svenska Högarna

2012

613-11 Stora Nassa

2017

613-12 Gillöga

2017

613-13 Lilla Nassa

2016

613-14 Björkskär

2016

615-01 Östra Möjaskärgården

2011

615-02 Bockö - Storö

2016

615-03 Brändö - Ramsmorön

2016

615-04 Norra Stavsudda

2016

615-05 Södra Stavsudda

2017

615-06 Lådna

2016

615-12 Munkö

2017

615-13 Runmarö Vidskären

2017

615-14 Rågskär

2016

615-15 Bullerö

2016

616-01 Hamnskär - Ormskär

2016

616-02 Långviksskär - Hallskär

2017

616-03 Biskopsö - Finnskär

2016

616-04 Huvudskär

Saknar rättelser

616-05 Gillinge

2016

616-06 Villinge

2016

616-07 Norsten

Saknar rättelser

616-08 Norra Fjärdlång

Saknar rättelser

616-09 Södra Fjärdlång

2016

616-10 Jungfruskär

Saknar rättelser

616-11 Skeppskobben

Saknar rättelser

   
S:t Anna skärgård:  

622-01 Kopparholmarna

2017

622-02 Aspöja

2017

622-03 Marön

2009

622-04 Horvelsö

2014

622-05 Risö - Kallsö

2014

622-06 Hafjärden

2016

622-07 Stora Tallskär

2014

622-08 Missjö

2013

622-09 Vänsö - Tyrislöt

2013

   
Gryts skärgård:  

622-10 Södra Finnö

2012

622-11 Väggö

Saknar rättelser

622-12 Gräsmarö

2013

622-13 Harstena

2017

622-14 Birkskär

2012

622-15 Orren

2013

622-16 Snäckevarp

Saknar rättelser

622-17 Bondekrok

Saknar rättelser

622-18 Kråkmarö

2013

622-19/20 Grönsö - Gråbådarna

2017

622-21 Fyrudden

2015

622-22 Fångö

2015

622-23 Laxvarp

Saknar rättelser

622-24 Häradskär

2014

622-25 Hummelviksfjärden

Saknar rättelser

   
Blekinge:  

822-01 Tärnö

2016

822-02 Matvik

2016

822-03 Spjutsö

2015

822-04 Tjärö - Järnavik

Saknar rättelser

   
Västkusten:  

923-01 Hallands Väderö

2013

932-01 Härmanö

2017

932-02 Vallerö - Saltö

2017

932-03 Käringön - Måseskär

2011

932-04 Kråksundsgap

Saknar rättelser

932-05 Mollösund

2017

935-01 Koster NV

2015

935-02 Koster NO

2015

935-03 Koster SV

2016

935-04 Koster SO

2016

 

  Senast uppdaterad 2017-02-28