Hydrographica är specialist på sjökortsproduktion för båtsportens behov, både över insjöar och kustområden. Med tillstånd från Försvarsmakten och Sjöfartsverket framställer vi storskaliga och mycket noggranna specialsjökort över främst svårnavigerade skärgårdar längs Sveriges kuster och större insjöar.

Jämfört med befintliga kort över dessa områden är Hydrographicas specialsjökort betydligt säkrare för fritidsskepparen. Djupkurvorna för 2 respektive 3 meters djup är anpassade till båtsportens behov. Korten öppnar nya, säkra vägar i tidigare "stängda" områden. Mätningarna har dessutom avslöjat en mängd tidigare oredovisade grund. I vår sjökortsbeskrivning kan du läsa mer om sjökortens innehåll och utformning.

Sjökorten är i skala 1:10 000, format A2 (42,0 x 59,4 cm) eller båtsportkortformat A3, och är tryckta på Polyart, en miljövänlig plast med papperskänsla, vilket gör dem helt vattentåliga och mycket slitstarka. Korten är fullständigt nyritade och framställda genom bearbetning av aktuella flygbilder kompletterat med omfattande mätningar i fält. För närvarande finns drygt 90 kort i A2-format utgivna. Vi har i några områden producerat specialsjökorten i båtsportkortformat (A3) och arbetar nu med att slå samman de flesta tidigare "lösa korten" i A2-format till sammanhållna enheter i båtsportkortformat (A3).

Samtliga av Hydrographicas specialsjökort finns tillgängliga i elektroniskt format för navigation på flera olika plattformar med GPS-stöd. Vi har idag avtal med Garmin/Navionics, C-map, Seapilot samt Eniro.

Vi har även producerat  flera fina översiktskort i skalan 1:100 000 - perfekta som planerings och medföljningskort vid elektronisk navigation.

Välkommen att titta närmare på våra sjökort under sidan Produkter. Där kan du få mer information om vilka kort som finns utgivna och hur framställningen går till.
Vill du beställa papperskort eller digitala kort så gör du det på sidan Köpa kort.

Inga sjökort kan vara helt felfria och under sidan Rättelser hittar du de senaste rättelserna till utgivna kort.

Välkommen till Hydrographicas hemsida!

Senast uppdaterad 2020-03-04