Digitala vektorsjökort - plotterkort

                                                                                   

Sedan våren 2006 finns Hydrographicas sjökort tillgängliga för användning i plotter av de största fabrikaten. Vi har avtal med Garmin, Navionics och C-map om att de får använda våra data i sina sjökortsprodukter. Vi levererar våra data till tillverkarna som konverterar dem till sina egna format för navigering på plotter eller handhållen GPS med kartstöd.

Till skillnad från våra egna BSB-kort skiljer sig plotterkorten betydligt i utseende jämfört med papperskorten, oavsett tillverkare. Varje tillverkare lägger sin egen design och kartografi på plotterkorten och det är inget Hydrographica kan styra över. Vi säljer inte heller själva plotterkorten utan de kan införskaffas från återförsäljare av respektive tillverkares produkter, se länkar nedan.

Beroende på vår egen produktionsplanering och tillverkarnas tidpunkter för uppdatering av sina kartpaket kommer plotterkorten att ligga cirka ett år efter vår egen utgivning, dvs de kort som vi kommer ut med i början av året finns i bästa fall tillgängliga i plotterformat i slutet av sommaren.

 

Länkar till tillverkare av plotterkort

Garmin Navionics C-map


Navigationsråd

Hydrographicas kort har en positionsnoggrannhet som normalt ska vara fem meter eller bättre, vilket är betydligt bättre än andra sjökort. Med en vanlig GPS kan du räkna med att få 5 - 15 meters noggrannhet. Det betyder att en felaktig position i Hydrographicas kort för det mesta beror på GPS-en. Med en differentiell GPS blir det tvärt om, GPS-en är oftast bättre än sjökortet. Slutsatsen blir att vad du än använder för utrustning kommer du att få ett fel, och du måste alltid vara uppmärksam på detta och inte lita blint på tekniken. Ett sjökort kan aldrig vara helt felfritt, och Hydrographicas kort utgör inga undantag från den regeln. Du måste vara beredd på att upptäcka felaktigheter och ofullständigheter även i de digitala korten, och navigera med försiktighet särskilt innanför 3- och 2-meterskurvorna. Tänk också på att tekniken sällan själv talar om när något är fel. På datorns skärm kan allt se alldeles korrekt ut, men utanför båten är verkligheten en annan, och det är verkligheten som gäller i alla lägen...

Använd tekniken med omdöme och ha alltid aktuella papperskort till hands. Även de säkraste digitala system kraschar, men öga och hjärna fungerar nästan alltid.

 

Senast uppdaterad 2012-02-21