När vanliga sjökort inte räcker...

Under sommaren försöker även vi ha lite ledigt och leveranstiderna på beställda varor kan bli lite längre än normalt. Vi skickar ut beställda varor ca en gång i veckan. Har du bråttom kan det vara säkrare att köpa produkterna i närmsta båttillbehörsbutik istället.

Hydrographica är specialist på sjökortsproduktion för båtsportens behov, både över insjöar och kustområden. Med tillstånd från Försvarsmakten och Sjöfartsverket framställer vi storskaliga och mycket noggranna specialsjökort över främst svårnavigerade skärgårdar längs Sveriges kuster och större insjöar.

Jämfört med befintliga sjökort över dessa områden är Hydrographicas specialsjökort betydligt säkrare för fritidsskepparen. Djupkurvorna för 2 respektive 3 meters djup är anpassade till båtsportens behov. Korten öppnar nya, säkra vägar i tidigare “stängda” områden. Mätningarna har dessutom avslöjat en stor mängd nya grund.

Nyheter från Hydrographica

Normalt presenterar vi årligen nya produkter i samband med båtmässan ”Allt för Sjön” i Älvsjö.
Men det händer att nyheter eller annan information publiceras vid andra tillfällen. Du hittar det senaste från oss på vår nyhetssida.

Våra produkter

Med hjälp av nytagna flygbilder och avancerad bearbetning och bildanalys producerar vi storskaliga specialsjökort, anpassade för fritidsbåtar och dagens navigation med GPS.
Förutom specialsjökorten producerar vi också översiktskort och hamnguideböcker.

Uppdateringar

Inga kartor är helt felfria och ny information i form av sopmajor, bryggor etc kan tillkomma eller försvinna. Trots att vi använder nytagna flygbilder och utför omfattande fältmätningsarbeten kan felaktigheter förekomma i korten. Här presenteras fortlöpande uppdateringar och rättelser till utgivna kort. Införda uppdateringar i papperskorten redovisas med positionsangivelse, ett litet utsnitt ur det rättade kortet samt i text.

Elektroniska sjökort

Sedan våren 2006 finns Hydrographicas sjökortsdata tillgängliga för användning i navigator/plotter av de största fabrikaten. Numera blir även andra plattformar som surfplattor, smarta telefoner och laptops allt vanligare navigationsplattformar. Vi har idag avtal med Garmin/Navionics, Navico/C-map, Seapilot AB och Eniro Sverige AB om att de får använda våra data i sina sjökortsprodukter.

Beställ våra produkter

Specialsjökort

Våra uppskattade specialsjökort i skala 1:10 000 motsvarar orienterarnas kartor på land och öppnar helt nya möjligheter till detaljnavigering i svårnavigerade skärgårdsområden.

Översiktskort

Våra översiktskort i skala 1:100 000 har blivit väldigt uppskattade och är ett perfekt komplement till navigation på navigator och surfplatta.

Väggkartor, guider och böcker

Vi har gjort ett antal uppskattade väggkartor i olika format. Även en uppskattad bok med genvägar och alternativa vägar i Stockholms skärgård. Vi står också som förlag för ett par prosaböcker med skärgårdsanknytning.