Kort Senast uppdaterat
VÄTTERN:
121-01 Norra Vättern 2020 Öppna PDF
121-02 Lilla Röknen 2017 Öppna PDF
VÄNERN:
132-01 Värmlandsskärgården 2020 Öppna PDF
133-01 Läckö 2021 Öppna PDF
133-02 Billingsön 2022 Öppna PDF
133-03 Naven 2020 Öppna PDF
133-10 Brommö 2020 Öppna PDF
GÄSTRIKEKUSTEN:
533-02 Axmar 2019 Öppna PDF
534-01 Iggön 2017 Öppna PDF
534-07 Utvalnäs 2015 Öppna PDF
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD:
611-01 Håkanskär – Vattungarna 2019 Öppna PDF
611-02 Söderarm 2016 Öppna PDF
611-03 Söderarms västra skärgård 2016 Öppna PDF
611-04 Rammskär Saknar uppdateringar
611-05 Arholma norra 2018 Öppna PDF
611-06 Arholma södra 2017 Öppna PDF
612-01 Själbottna 2019 Öppna PDF
612-02 Östra Lagnö 2019 Öppna PDF
612-03 Husarö 2019 Öppna PDF
612-04 Finnhamn 2019 Öppna PDF
612-05 Träskö – Storö 2019 Öppna PDF
613-01 Rödlöga 2019 Öppna PDF
613-02 Norrpada 2010 Öppna PDF
613-03 Rödlöga Storskär Saknar uppdateringar
613-04 Röder 2016 Öppna PDF
613-05 Ängskär – In-Fredel 2011 Öppna PDF
613-061 Lökharan Saknar uppdateringar
613-062 Skarv 2020 Öppna PDF
613-07 Lygna Saknar uppdateringar
613-08 Ut-Fredel 2011 Öppna PDF
613-09 Kallskär 2016 Öppna PDF
613-10 Svenska Högarna 2018 Öppna PDF
613-11 Stora Nassa 2017 Öppna PDF
613-12 Gillöga 2017 Öppna PDF
613-13 Lilla Nassa 2016 Öppna PDF
613-14 Björkskär 2016 Öppna PDF
615-00 Stockholms mellanskärgård 2022 Öppna PDF
615-01 Östra Möjaskärgården 2019 Öppna PDF
615-02 Bockö – Storö 2018 Öppna PDF
615-03 Brändö – Ramsmorön 2019 Öppna PDF
615-04 Norra Stavsudda 2016 Öppna PDF
615-05 Södra Stavsudda 2019 Öppna PDF
615-06 Lådna 2019 Öppna PDF
615-12 Munkö 2018 Öppna PDF
615-13 Runmarö Vidskären 2017 Öppna PDF
615-14 Rågskär 2016 Öppna PDF
615-15 Bullerö 2016 Öppna PDF
616-00 Stockholms södra skärgård 2022 Öppna PDF
616-01 Hamnskär – Ormskär 2018 Öppna PDF
616-02 Långviksskär – Hallskär 2018 Öppna PDF
616-03 Biskopsö – Finnskär 2016 Öppna PDF
616-04 Huvudskär Saknar uppdateringar
616-05 Gillinge 2016 Öppna PDF
616-06 Villinge 2016 Öppna PDF
616-07 Norsten Saknar uppdateringar
616-08 Norra Fjärdlång Saknar uppdateringar
616-09 Södra Fjärdlång Öppna PDF
616-10 Jungfruskär Saknar uppdateringar
616-11 Skeppskobben Saknar uppdateringar
SÖRMLANDS SKÄRGÅRD:
617-01 Sörmlandsskärgården 2022 Öppna PDF
SANKT ANNA SKÄRGÅRD:
Fågelskyddsområden i Sankt Anna och Gryt 2013 Öppna sida
622-01 Kopparholmarna 2021 Öppna PDF
622-02 Aspöja 2021 Öppna PDF
622-03 Marön 2009 Öppna PDF
622-04 Horvelsö 2018 Öppna PDF
622-05 Risö – Kallsö 2021 Öppna PDF
622-06 Hafjärden 2018 Öppna PDF
622-07 Stora Tallskär 2022 Öppna PDF
622-08 Missjö 2018 Öppna PDF
622-09 Vänsö – Tyrislöt 2018 Öppna PDF
GRYTS SKÄRGÅRD:
622-10 Södra Finnö 2021 Öppna PDF
622-11 Väggö Saknar uppdateringar
622-12 Gräsmarö 2018 Öppna PDF
622-13 Harstena 2018 Öppna PDF
622-14 Birkskär 2018 Öppna PDF
622-15 Orren 2018 Öppna PDF
622-16 Snäckevarp Saknar uppdateringar
622-17 Bondekrok 2018 Öppna PDF
622-18 Kråkmarö 2022 Öppna PDF
622-19/20 Grönsö – Gråbådarna 2018 Öppna PDF
622-21 Fyrudden 2020 Öppna PDF
622-22 Fångö 2018 Öppna PDF
622-23 Laxvarp 2018 Öppna PDF
622-24 Häradskär 2018 Öppna PDF
622-25 Hummelviksfjärden 2022 Öppna PDF
KALMAR:
713-00 Kalmars södra skärgård 2021 Öppna PDF
BLEKINGE:
822-01 Tärnö 2018 Öppna PDF
822-02 Matvik 2020 Öppna PDF
822-03 Spjutsö 2015 Öppna PDF
822-04 Tjärö – Järnavik 2021 Öppna PDF
VÄSTKUSTEN:
923-01 Hallands Väderö 2013 Öppna PDF
932-01 Härmanö 2020 Öppna PDF
932-02 Vallerö – Saltö 2022 Öppna PDF
932-03 Käringön – Måseskär 2022 Öppna PDF
932-04 Kråksundsgap 2019 Öppna PDF
932-05 Mollösund 2019 Öppna PDF
935-00 Kosterskärgården 2022 Öppna PDF
935-01 Koster NV 2019 Öppna PDF
935-02 Koster NO 2020 Öppna PDF
935-03 Koster SV 2019 Öppna PDF
935-04 Koster SO 2016 Öppna PDF