Specialsjökorten är basen i vår verksamhet

Med en skala på 1:10 000 och med djupkurvor för 2 och 3 meters djup erbjuder våra specialsjökort helt andra möjligheter att detaljnavigera i våra fantastiska skärgårdar. De detaljerade sjökorten med nyritade djupkurvor öppnar upp skärgårdarna för nya, och tryggare, färdvägar och möjligheter att hitta trygga natthamnar.

Vi följer i stort internationell standard för sjökort, men kan göra en del mindre avvikelser från denna. Vi har gjort en teckenförklaring som beskriver de flesta symboler som vi har med i våra sjökort. Den stora skillnaden är att vi har en röd 2-meters djupkurva och en blå 3-meters djupkurva, helt anpassade för fritidsbåtars behov.

Sjökorten finns i två format – en del är lösa blad i A2 format (42,0 × 59,4 cm) men vi övergår alltmer till ringbundet A3-format i våra ”specialbåtsportkort”, som de flesta uppskattar för sitt behändiga format.

Alla våra specialsjökort trycks på Polyart (några tidigare produkter är tryckta på vanligt papper.)

Vi gör också sjökort på uppdrag av kommuner, båtklubbar och andra organisationer. I dessa anpassar vi skala och material i den tryckta produkten till kundens önskemål. En del av dessa sjökort kan köpas från vår webbutik, men de flesta säljs lokalt av uppdragsgivaren.

Jämförelse med ordinarie sjökort

Ordinarie sjökort från Sjöfartsverket har oftast skalan 1:50 000, eller 1:25 000, och har djupkurvor för 3 och 6 meters djup på de grundare vattnen.

Hydrographicas specialsjökort har skalan 1:10 000 och samma område visas då upp till 5 gånger större än i Sjöfartsverkets sjökort. Hydrographicas specialsjökort har en röd 2-meters djupkurva och en blå 3-meters djupkurva, vilket passar fritidsskepparen mycket bra.

 

HYDROGRAPHICA SJÖFARTSVERKET
Skala 1:10 000 Skala 1:50 000 eller 1:25 000
2- och 3-meters djupkurvor 3- och 6-meters djupkurvor
Baseras på nytagna flygbilder och nya sjömätningar Många skärgårdsområden har mycket gamla sjömätningar (>100 år)
Höjdkurvor med 2,5 meters ekvidistans på land och öar Inga höjdkurvor på landområden och öar

Så framställer vi korten

Flygbildsanalys
Hydrographicas sjömätningsteknik baseras på bearbetning och analys av flygbilder i 3D. Med flygbilder från Lantmäteriet görs mätningar och analyser i stereotolkningsinstrument och vi kan avgöra djup ner till ca 5 meter om siktdjupet är optimalt. Grund och djupkurvor placeras ut med stor positionsnoggrannhet och djupet avgörs på ett par decimeter när. Inför sjömätningsarbetet tas ett digitalt sjökortsmanus fram.

Sjömätningar
Farligt liggande grund och stenar mäts i fält med mätstång och justeras för aktuellt vattenstånd för att få exakta djup. Vid sjömätningsarbetet kontrolleras även djupkurvornas giltighet och punktdjup på djupare vatten samlas in med sidoseende ekolod och GPS. Övrig information som sjömärken, bebyggelse, bryggor med mera kontrolleras och verifieras.

Bearbetning
Efter avslutade fältmätningar bearbetas det insamlade materialet och sjökortsmanuset färdigställs till ett tryckfärdigt original. Med hjälp av laserdata från Lantmäteriet framställer vi höjdkurvor med 2,5 meters ekvidistans och i hamnkartorna kan vi också producera en terrängskuggning för att framhäva terrängformerna på land.

Elektroniska sjökort

Alla våra specialsjökort och hamnkartor finns i elektroniskt format hos alla stora leverantörer av elektroniska sjökort. Vi har idag licensavtal med Garmin/Navionics, Navico/C-map, Seapilot AB och Eniro Sverige AB. De digitala sjökorten innehåller samma data som de tryckta sjökorten, men presenteras med annan design beroende på distributör.