Uppdateringar till ”Genvägar i Stockholms skärgård”

Genvägsboken framsida2017 gavs andra upplagan av ”Hydrographicas Genvägar i Stockholms skärgård” ut. I denna upplaga har samtliga tidigare kartor uppdaterats och omarbetats, och ytterligare 22 genvägar har lagts till.

Andra utgåvan

Uppdateringar andra utgåvan Nerladdning
Genväg nr 30 - Trutsundet, sidan 64:
Pos 59°32',471 18°49',574, Trutsundet
3-metersområden med djupangivelser införs enligt bild.
Öppna PDF
Genväg nr 44 - Lådnafladens sydöstra inlopp, sidan 81:
Pos 59°24',893; 18°44',732, Horsslangskobben
Ett litet stenblock med minsta djup 1,9 meter ligger mycket nära befintlig enslinje. Enslinjen skall närmast betraktas som en frilinje, som man ej skall passera väster om, förrän man är väl förbi stenblocket. 2-metersområden införs, djupkurvor justeras. Djupsiffra 1,9 meter införs.
Öppna PDF
Genväg nr 58 - Sorgströmmen, sidan 101:
Pos 59°19',182; 18°51',636, Sorgströmmen
Luftledning för telekabel har tagits bort. Tidigare höjdbegränsning på 9 meter tas bort. Kraftledning med max passerhöjd 11 meter kvarstår.
Öppna PDF
Genväg nr 80 - Trätholmssundet, sidan 129:
Pos 59°06',697; 18°25',264, Oxkobben
Flytta röd prick ca 30 m SSV till: 59°06',696; 18°25',231
Flytta grön prick ca 40 m SSO till: 59°06',691; 18°25',296
(Sjöfartsverkets Ufs-notis nr 12779)
Öppna PDF

Första utgåvan

2011 gavs den första upplagan av ”Hydrographicas Genvägar i Stockholms skärgård” ut, och nedan redovisas den rättelse som rör denna upplaga. Vi kommer inte att fortsätta lägga ut rättelser som berör den första upplaga, utan hänvisar till den andra upplagan.

Uppdateringar första upplagan Nerladdning
Genväg nr 11, sidan 36:
Passagen norr om Fårholmen håller ett djup om knappa 2 meter. Man bör hålla mot Brändholmen för att gå i den djupaste delen av passagen, en undervattenssten finns mot stranden på Fårholmen.
Öppna PDF