Översiktskort Vänern

Vi fortsätter att producera våra uppskattade planerings- och översiktskort, och senast ut är ett helt nytt översiktskort över Vänern, i skala 1:100 000. Tryckt på polyart (plast) och nedvikt till A4, men finns också i plano (ovikt).
Det finns även tryckt på papper som väggkort i formatet 70×100 cm.

Hamnguiden 5

År 2021 kommer Hamnguiden 5 över Västkusten ut i en ny och genomgripande uppdaterad utgåva. Samtliga kartor i är nyproducerade av Hydrographica. I boken beskrivs 371 natur- och gästhamnar och Hydrographicas detaljrika Hamnguidekartor visar massor med nyttiga fakta om hamnförhållandena både under vatten och på land.