Nya specialbåtsportkort skjuts på framtiden - igen!

På grund av nya rutiner och långsam handläggning av spridningstillstånd hos Sjöfartsverket tvingas Hydrographica för andra året i följd att skjuta upp utgivningen av de två nya specialbåtsportkorten i Stockholms skärgård – ”Stockholms ytterskärgård, Arholma – Söderarm – Rödlöga” och ”Stockholms ytterskärgård, Ängskär – Svenska Högarna – Björkskär”. Sjöfartsverket måste meddela spridningstillstånd innan vi kan trycka och publicera våra sjökort, och det har man fortfarande inte gjort. Sedan årsskiftet 2019/2020 har handläggningen av dessa ärenden hos Sjöfartsverket avsevärt förlängts, från tidigare ca 4 veckor till nu upp mot 6 månader. Dessutom har besluten varit mycket motstridiga och ibland rentav felaktiga. Detta omkullkastar helt Hydrographicas planerade utgivning och produktion av nya sjökort.

Kännedom om "okända" grund hindras

Att utgivningen av våra planerade specialbåtsportkort över Stockholms ytterskärgård nu skjuts på framtiden – oklart hur länge – innebär också att flera hundra tidigare okända och ej redovisade grund inte kommer till allmän kännedom. Hydrographica har vid flera tillfällen sökt svar och besked från Sjöfartsverket om när besked om spridningstillstånd kommer att lämnas, men inte fått några tydliga svar på detta. Det är i nuläget oklart när de nya sjökorten kan tryckas. I bästa fall kan de finnas tillgängliga innan midsommar i år, men det är mycket osäkert.

Exempel från Ängskär och InFredel i Stockholms ytterskärgård.
Varje röd ring i bilden bredvid visar var det ligger ett grund med mindre än ca 4 meters djup som ligger på “vitt vatten” i Sjöfartsverkets sjökort, dvs vatten som anges vara djupare än 6 meter. Grunden finns däremot i de sjökort från Hydrographica som nu fått sin utgivning uppskjuten på obestämd tid. Totalt handlar det om hundratals sådana hittills okända grund i ytterskärgården.

Översiktskort Vänern

Vi fortsätter att producera våra uppskattade planerings- och översiktskort, och senast ut är ett helt nytt översiktskort över Vänern, i skala 1:100 000. Tryckt på polyart (plast) och nedvikt till A4, men finns också i plano (ovikt).
Det finns även tryckt på papper som väggkort i formatet 70×100 cm.

Hamnguiden 5

Under våren 2021 kom Hamnguiden 5 över Västkusten ut i en ny och genomgripande uppdaterad utgåva. Samtliga kartor i är nyproducerade av Hydrographica. I boken beskrivs 371 natur- och gästhamnar och Hydrographicas detaljrika Hamnguidekartor visar massor med nyttiga fakta om hamnförhållandena både under vatten och på land.