Ny utgåva av specialbåtsportkortet över Stockholms mellanskärgård

Första utgåvan av Stockholms mellanskärgård gavs ut våren 2019 och nu är det dags för utgåva 2. Denna nya utgåva täcker samma område som tidigare och hela området har setts över och uppdaterats med tidigare rättelser.

Uppdaterat översikts- och planeringssjökort över Mälaren

Våra planerings- och översiktskort i skala 1:100 000 är mycket uppskattade och vi har till 2024 uppdaterat och tryckt en ny utgåva av översiktskortet över Mälaren. Denna nya utgåva är uppdaterad med ny utprickning och andra uppdateringar av vikt.

 

Sveriges modernaste sjökort mätt med laserbatymetri!

På senvåren 2023 gav vi ut Sveriges första sjökort som baserats på både LIDAR (laser) och 3D-fotogrammetri. Det handlar om den grunda skärgården runt Lurö i Vänern som nu fått ett detaljerat och säkert sjökort. I ett 24-sidigt specialsjökort i ringbundet båtsportkortformat (A3) presenteras Lurö och Ekens skärgårdar.

Detta specialbåtsportkort i skala 1:10 000 omfattar de grunda och svårnavigerade områdena i Lurö och Ekens skärgårdar i centrala Vänern mellan Värmlandsnäs och Kållandsö. Sjömätningarna i Lurö skärgård är till största delen gjorda med en ny och mycket noggrann laserteknik. Våra tidigare sjökort i A2-format över Läckö, Billingsön och Naven ersätts av detta båtsportkort, men sjökortsområdet är utökat och hela området har fått en grundlig genomgång baserat på nya högupplösta flygbilder och kompletterande ekolodsmätningar 2022.

Nya specialbåtsportkorten över Stockholms ytterskärgård är äntligen här!

Efter en lång tid av orimlig handläggningsbyråkrati från Sjöfartsverkets sida har vi till slut kunnat trycka våra efterlängtade sjökort över Stockholms norra ytterskärgård. De båda 45-sidiga specialbåtsportkorten täcker hela området från Arholma i norr till Björkskär i söder, och ända ut till Svenska Stenarna. De finns nu i vår webbutik och finns i alla välsorterade båttillbehörsbutiker.

Hamnguiden 10

Det har saknats en fullständig och modern hamnguide över kuststräckan Höga kusten – Arholma, men nu har vi på initiativ av båtförbunden  längs denna kuststräcka tagit fram en helt ny hamnguidebok – Hamnguiden 10! I Hamnguiden 10 beskrivs samtliga gästhamnar längs kuststräckan samt både kända och okända naturhamnar och klubbhamnar. Varje hamn presenteras med flygfoton, kartor och i ord.

Nytt specialsjökort över Storsjön!

Till sommaren 2023 kom även ett nytt och helt omgjort båtsportkort över Storsjön ut. Ett lyckat exempel på vårt samarbete med lokala båtklubbar och båtförbund. Båtklubbarnas frivilliga svarar för sjömätning och datainsamling enligt Hydrographicas manuskript, Hydrographica svarar för databearbetningen och kartproduktionen. Båtklubbarna svarar för försäljningen, och sjökortet kan därför inte köpas direkt från Hydrographica