Hamnguider

Parallellt med vår produktion av specialsjökort och översiktskort har vi sedan 2000 tagit fram nya hamnkartor för populära natur- och gästhamnar längs våra kuster och i våra stora insjöar. Föregångare som Åke Janhem och Åke Améen har hjälpt skärgårdsseglare att hitta nya vägar och trygga natthamnar och med vår sjömätningsteknik har vi kunnat uppgradera hamnkartorna till dagens krav för elektronisk navigation.

Tillsammans med olika förlag har vi producerat flera hamnguideböcker. I samarbete med Nautiska förlaget producerade vi ”Arholma – Landsort”, ”Landsort – Skanör” och ”Skanör – Strömstad”. När Norstedts köpte Nautiska förlaget fortsatte vi med ”Vänern – Vättern” och ”Mälaren”.

Nu samarbetar vi med Skagerrak forlag och producerar nya hamnkartor till deras ”Hamnguiden-serie” i svenska vatten. Hamnguideböckerna säljer vi inte själva, men du kan läsa mer om dom och beställa från lmf.no.

Upplägget i hamnguiderna

Varje hamnguide inleds med en värdefull introduktion till respektive område och farvatten med förslag på olika rutter och besöksmål, samt information om farvattnens väder- och vattenståndsförhållanden. På indexkartorna ges en överblick av alla hamnar och med numreringen är det enkelt att hitta till rätt hamnbeskrivning.

Varje hamn beskrivs på en egen sida med en nytagen flygbild tagen från helikopter, en detaljerad hamnkarta och en beskrivande text. Alla hamnar har inför publiceringen sjömätts och kontrollerats på plats för att informationen skall vara så aktuell som möjligt. I böckerna beskrivs både natur- och gästhamnar och även klubbhamnar finns med. Hydrographicas detaljrika hamnguidekartor har massor med nyttig information om hamnförhållandena, både under vatten och på land.  I gästhamnarna redovisas vilken typ av service som finns att tillgå, och tips på aktiviteter i närområdet.

Vill du bekanta dig närmare med hamnguideböckerna kan du titta närmare på dem och provbläddra genom några sidor här.

 

Hydrographicas hamnkartor

Våra hamnkartor är i ännu större skala än våra specialsjökort, och innehåller ännu mer information. De flesta hamnkartorna är i skala
1:5 000, men även skala 1:3 000, 1:7 500 och 1:10 000 förekommer. Förutom den vanliga informationen innehåller hamnkartorna också information om lämpliga tilläggsplatser, bergöglor, svajankrings-möjligheter och skärgårdsmajor. Gästhamnskartorna innehåller information om vilka bryggor som är gästbryggor och vilken typ av förtöjning som skall användas. På land har topografin förstärkts genom terrängskuggning som komplement till höjdkurvorna.

 

Tillägg segelbåt/större båt Tilläggsplatser lämpliga för segelbåtar/mer djupgående båtar markeras i hamnkartorna med en röd linje.
Tillägg mindre båtar Tilläggsplatser som passar bättre för mindre/mer grundgående båtar markeras i hamnkartorna med en blå linje.
Långsides tillägg Tilläggsplatser med möjlighet till långsides förtöjning markeras med en svart pil.

En teckenförklaring med symboler specifika för hamnkartorna hittar du här.

Alla hamnguidekartor, både naturhamnar och gästhamnar, finns i elektroniskt format och integreras i de stora distributörernas data. Mer om de elektroniska sjökorten hittar du här.