Om översiktskorten

Våra uppskattade översiktskort i skala 1:100 000 är tänkta som planeringssjökort och ”medföljningskort” för den som navigerar på elektroniska plattformar. Översiktskorten är en generalisering av Sjöfartsverkets och våra egna sjökort och har en ungefärlig djupkurva på 6 meter, och innehåller i stort sett alla flytande och fasta sjömärken.

Vi har idag 5 olika översiktskort: Stockholms skärgård, Mälaren, Ostkusten, Bohuslän och Vänern.

Alla våra översiktskort trycks på Polyart och finns i plano (ovikt) och falsat (vikt till A4) format. De flesta översiktskorten finns också som väggkort i några olika format och skalor. Väggkorten är tryckta på papper.

Innehållet i översikskorten

Översiktskorten är en generalisering och sammanställning av Sjöfartsverkets och våra egna sjökort och är tänkta som planeringsunderlag. De är inte resultat av nya sjömätningar utan bygger på senast uppdaterade ordinarie sjökort och Hydrographicas egna specialsjökort.

Land är gult och vattenområdena har en ljusblå yta för områden som är grundare än ca 6 meter. Håller du dig på ”vitt vatten” så kan du känna dig trygg. Övervattensstenar, bränningar och undervattensstenar är mycket generaliserade, och för detaljnavigering krävs sjökort i större skala.

I stort sett alla fasta och flytande sjömärken finns redovisade, men i områden med många sjömärken kan inte alla redovisas i skala
1:100 000, här hänvisas till sjökort i större skala. Fyrar finns redovisade med symbol och namn, men fyrkaraktärer och fyrsektorer redovisas inte.

Officiella farleder redovisas med grå heldragen linje och med blå streckad linje redovisas andra vanliga färdvägar som många använder mellan olika skärgårdsområden.

Fartbegränsningar, djurskyddsområden och höjder på broar med mera finns också redovisade i översiktskorten.

Olika format

Översiktskorten finns i flera olika format för olika användningsområden.

Ombordversioner
Den huvudsakliga tänkta användningen av översikts- och planeringskorten är att de ska användas ombord på båten för att planera sin färd. De är ett oöverträffat komplement till navigatorn/plottern där man planerar sin färd på översiktskortet men detaljnavigerar med navigatorn/plottern.  De flesta köper översiktskorten i vikt A4-format (falsat), men för de som vill vika själv eller använda dem ovikta finns de även i plano (ovikt).

Väggkort
Alla översiktskort, utom Mälaren, finns som väggkort. Väggkorten är tänkta som prydnad att ha på väggen, inte att navigera efter. Väggkorten har redigerats något för att bli trevliga som väggprydnad och de trycks på vanligt papper. Väggkorten finns i några olika format som passar för inramning, antingen själv eller för att lämna in till rambutik. Väggkorten hålls inte uppdaterade med samma intervall som ombordversionerna utan uppdateras då upplagan tar slut och ett nytryck skall göras.