Sedan våren 2006 finns Hydrographicas sjökortsdata tillgängliga för användning i navigator/plotter av de största fabrikaten. Numera blir även andra plattformar som surfplattor, smarta telefoner och laptops allt vanligare navigationsplattformar. Vi har idag avtal med Garmin/Navionics, Navico/C-map, Seapilot AB samt Skippo om att de får använda våra data i sina sjökortsprodukter.

Vektorkort

De navigatorer som används idag använder till övervägande del elektroniska sjökort i vektorformat.
Vektorkorten skiljer sig alltid betydligt i utseende jämfört med papperskorten, oavsett om det är Sjöfartsverket eller Hydrographica som har utfört sjömätningarna och levererar data till distributörerna. Varje distributör lägger sin egen design och kartografi på datat till vektorkorten och det är inget Hydrographica eller Sjöfartsverket kan styra över.

Hydrographica säljer inte vektorkorten själva utan de införskaffas från återförsäljare av respektive tillverkares produkter, se länkar nederst på denna sida. Beroende på vår egen produktionsplanering och tillverkarnas tidpunkter för uppdatering av sina kartpaket ska man räkna med att vektorkorten ligger efter vår egen utgivning med upp till ett år.

Rasterkort

Tidigare har BSB-kort varit ett alternativ till vektorkorten, men nu ser BSB-formatet ut att vara på väg ut, främst för att väldigt få plattformar stödjer formatet. Ett rasterkort ser alltid likadant ut som originalet/papperssjökortet. De går inte att redigera och anpassa på samma sätt som vektorkorten ger möjlighet till, men det gör också att inga oavsiktliga inställningar gör att information ”försvinner”, och kartografin och designen är anpassad för att all information skall vara tydlig och läsbar.

Hydrographica distribuerar inte sjökort i BSB-format.

Våra licenstagare

Nedan finns de leverantörer av elektroniska sjökort som har integrerat våra data.

Garmin/Navionics

Sedan Garmin köpte Navionics 2018 levererar Navionics data både i Navionics-format och Garmin-format.

Navico/C-map

C-map ägs av NAVICO som också äger varumärkena Lowrance, Simrad och B&G.

Skippo

Skippo distribuerar sjökortdata i sin egen app, och man köper till Hydrographicas data via appen.

Seapilot/Raymarine

Seapilot är en uppskattad svensk app, och de levererar även sjökortsdata till Raymarine i deras Lighthouseformat.