132-01 Värmlandsskärgården

Artikelnummer : B13201H

Specialsjökort | Format: A3 (29,7×42,0cm) ringbundet | 12 sidor | Skala 1:10 000

Hydrographica framställer detaljerade specialsjökort i skala 1:10 000 över svårnavigerade områden där officiella sjökort är otillräckliga. De innehåller betydligt fler och noggrannare djupuppgifter, har detaljerade djupkurvor för 2 respektive 3 meters djup och har höjdkurvor på land. Sjökorten görs i skala 1:10 000, och är framställda genom bearbetning av aktuella flygbilder kompletterat med omfattande mätningar i fält. Specialbåtsportkortet för Värmlandsskärgården är i A3-format och tryckt på bestruket papper.

Antal
Pris (inkl 6% moms)

400,00 kr